HALADÓ Trénerképző - 200 órás

A Trénerek Iskolája HALADÓ képzése végzett trénerek részére nyújt 200 órában tréning módszertani tudást. A program célja, hogy a hallgatók a tréneri tudásukat bővítsék és korszerű témaspecifikus ismeretekkel szélesítsék.
A kurzus alapvetően az alaptrénerképzésen elsajátított tréneri kompetenciákra épít, ezért a program már nem alapszintű csoportvezetési tudást ad, hanem módszertani eszköztárral, komplexebb tréning módszertanok és intervenciók megismerésével dolgozik. A Trénerek Iskolája Haladó képzése a piacon legkeresettebb tréningek átfogó ismeretét adja, beleértve az elméleti és a módszertani tudást is. A program során a hallgatók tovább erősítik tréneri identitásukat és modern, átfogó gyakorlati tudást kapnak tréningjeik professzionális megvalósításához. 
A Trénerek Iskolája módszertana az un. learning by doing módszerrel működik. Vagyis a hallgatók egy interaktív csoportmunka részévé válnak, aki a „saját bőrén” tapasztalják meg és fejlesztik a tréneri kompetenciáikat, és módszertanokat. 
A Teljes program ideje alatt a résztvevők több szinten kapnak intenzív tanulási lehetőséget.
 
1 szint: Nagycsoportos képzés
2 szint: Egyéni tanulás, elméleti anyagok, szakirodalom feldolgozása
3. szint: Egyéni konzultáció
4. szint: Virtuális mentorálás és tudásmegosztás a teljes program ideje alatt
5. szint: Csoportos szupervízió
 
 
Téged várunk a képzésre, ha
 • Konkrét tréning típusok felépítését, forgatókönyvét és megtartásának módszerét szeretnéd alaposan megismerni és elsajátítani
 • Szeretnéd a piaci igényekhez igazítani tudásod
 • Szeretnéd tréning módszertani ismereteidet bővíteni
 • Szeretnéd szakmai közegben tréneri kompetenciáidat, magabiztosságodat erősíteni, fejleszteni
 
 
Tematika:
 
2019. november 22-23. Tréneri identitás erősítése,
Csoportdinamikai működések, tréneri önismeret. Kapcsolódás a csoporttal és magammal.  A modul célja a tréneri személyiség rejtett részeinek feltárása, a résztvevők tudatos működésének támogatása.
2019. december 13-14. Leadership programok
Vezetői tréningek fajtái, vezetési stílus, vezetői kommunikáció, vezetői eszköztár fejlesztése tréning módszerekkel. A modul megismerteti az alapvető vezetői programokat, mint - helyzetfüggő vezetés, stratégiai vezetés, coaching alapú vezetés - ezek felépítését, módszertanát, a jellemző trendeket és irányzatokat. Dolgozunk azzal a kérdéssel, hogy mit várnak a szervezetek a vezetői készségfejlesztő programoktól, és hogyan lehet mérni a vezetői komptenciákat? 
2020. január 17-18. Kommunikációs tréningek
Kommunikációs tréning fajták. Asszertivitás, tárgyalástechnika, prezentációs technika fejlesztése tréning módszerekkel. A kommunikáció az emberi kapcsolódás és siker alaptémája és minden tréning alapkészsége. Megismerheted a kommunikációs tréning típusokat (vezetői kommunikáció, ügyfélszolgálati kommunikáció, tárgyalástechnika, prezentációs technika, stb.) és ezen belül az asszertív kommunikációs tréningek elépítését, alapmodelljét, tréningeken használható feladattípusokat. 
2020. január 31. Hogyan lesz a Te tréninged és nem valaki másé?
Mi különbözteti meg a standard programot az egyeditől? Mit akarsz elérni a tréningeddel? A személyiség-tudás-felkészültség hármasának dinamikája a tréningekben Dr. Mérő Lászlóval
2020. február 1. Teambuilding és együttműködésfejlesztés
Csapatok fejlesztése, mitől együttműködő egy csapat, neurotikus szervezetek felismerése 
2020.02 .21-22. Időgazdálkodás és stresszkezelés
Ezek a tréningek a legkeresettebbek napjainkban, ugyanakkor a legnehezebb programok, hiszen a résztvevőket abban támogatjuk tréning során, hogy belső, mélyebb szinten lévő énrészeikkel dolgozzanak. Forgatókönyvek, eszközök, paradigmaváltás elérésénének tréneri eszközei az időgazdálkodás és stresszkezelés témakörében
2020. március 20-21. Tréningeket kiegészítő tanácsadási formák
Coaching, team coaching, team szupervízió, agilis szerevezet, agilis tréningek, szervezet fejlesztési formák, diagnózisok, változásmenedzsment
2020. április 16-17-18 PCM® haladó kurzus.
Az alapismeretekre építve a modul további dimenziókban mutatja meg a különböző személyiségek motivációit, annak kommunikációs megjelenését, és az ehhez való hatékony kapcsolódás eszközét.
2020. május 15-16. Vizsga. Gyakorlati vizsga a tanult módszerekből.
 
Szupervízió:
A teljes folyamat ideje alatt csoportos szupervízióban vesznek részt a résztvevők. A Szupervízió szakmai személyiségfejlesztést jelent, mely elengedhetetlen a minőségi munkához a segítő szakmákban. A szupervízió célja a szakmai kontextusban megjelenő magasabb minőség és nagyobb hatékonyság támogatása. A résztvevők reflektív tanulás során fedezik fel és dolgozzák fel elakadásaikat, szakmai kérdéseiket, ügyfelekkel és a csoporttal való munkájuk rejtett dinamikáit.  
A szupervízió 2 hetente, alkalmanként 3 órában valósul meg csoportos szupervízió formájában. Helyszíne: Budapest, XII. Magyar jakobinusok tere 7. VI. em 1. 
 
Jelentkezés feltétele:
 • Tréneri végzettség igazolása (A képzésre nem csak a Trénerek Iskolájában végzett hallgatók jelentkezhetnek, hanem más trénerképzőben megszerzett végzettséget is elfogadunk)
 • Diploma
 • Alap PCM® képzés elvégzése (akik nem a Trénerek Iskolája Alap trénerképzőjében végeztek, és nem rendelkeznek a PCM® alapismeretekkel, részt kell venniük a PCM ® különbözeti képzésben) 

 

 
Mire számíthatsz a képzés elvégzése után?
 • Tréneri kompetenciáid és tréneri működésed erősödésére
 • Magas szinten fogsz tudni tréningeket tartani a piacon legkeresettebb témákban
 • Képes leszel komplex tréning programokat átlátni és megvalósítani
 • Erősödni fog tréneri reflexiód a munkádra és önismeretedre
 • Szélesedni fog a tréning piaci ismereted és magabiztosabban fogod magad értékesíteni
 • Egyéni tréneri továbbfejlődési lehetőségekre
 
 
Mennyibe kerül és mit tartalmaz a képzés ára?
890 000,- Ft + Áfa
(Magánszemélyek számára részletfizetési lehetőség)
 
Az ár tartalmazza:
 • A teljes képzés díját
 • Névre szóló hallgatói jegyzetet
 • Tanúsítványt a képzés elvégzéséről
 • Egyéni konzultációs lehetőséget
 • Képzési napokon bekészítést
 • Csoportos szupervíziót
 
 
 
Technikai adatok:
 
Kezdés időpont: 2019. november 22. 
Képzési idő: 200 óra (2019. november 22-től 2020. májusig, ebből 160 óra tantermi képzés, + 40 óra szupervízió)
Jelentkezési határidő: 2019. november 1.
Képzés helyszíne: Budapest,  XII. Magyar Jakobinusok tere 7. VI. em 1.   
 
 
 
A képzés sikeres elvégzésének feltételei:
 • Képzési napokon való részvétel
 • Kötelező szakirodalom elolvasása és feldolgozása
 • Gyakorlati vizsga tréning vezetésből
 • Vizsgadolgozat határidőre történő elkészítése
 • Szupervízión való részvétel
 


HALADÓ Trénerképző - 200 órás Oktatói

Bártfai-Jablonszky Andrea
Vezető tréner, EMCC által akkreditált Practitioner coach, okleveles szupervízor
Csigás Zoltán
PCM® kiképző oktató, pszichológus
Marosszéki Emese
Senior tréner, coach, okleveles szupervízor
Dr Mérő László
Matematikus, pszichológus
Horváth Márta
senior tréner, coach